slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY Numer sprawy: INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015

Lipno, 2015-09-23

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów

Numer sprawy: INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie zapisów zawartych w ogłoszeniu o planowanym zakupie i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

”Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”, Zamawiający,   OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE, LIPNO 102 A, 08-210 Platerów zawiadamia:

 

o odrzuceniu oferty nr  4 i 5 złożonej przez :

Roto – Tech Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9

Uzasadnienie:

Treść przedmiotowych ofert nie odpowiada treści ogłoszenia o planowanym zakupie oraz treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Ponadto są to oferty jednego Oferenta, a w myśl przepisów każdy Oferent składa tylko jedną ofertę.

          /-/ Jerzy Garucki
____________________________________
                                                                              Prezes OSP Lipno

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl