slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Gmina Platerów ogłasza zamówienie: Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów  - zaprojektuj i wybuduj.

Platerów 30.09.2015r.

GP.EE.ZP.271.2.3.2015

Nazwa Zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica: 3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.2.2015

Nazwa zadania: „Terenowa edukacja ekologiczna – szlak konny „Konno po gminie Platerów””.

Platerów 25.09.2015r.

GP.EE.ZP.271.1.3.2015

Nazwa Zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica: 3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.1.2015

Nazwa zadania: „Warsztaty ekologiczne – Wysypisko sztuki”.

Lipno, 2015-09-23

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów

Numer sprawy: INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie zapisów zawartych w ogłoszeniu o planowanym zakupie i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

”Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”, Zamawiający,   OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE, LIPNO 102 A, 08-210 Platerów zawiadamia:

      Lipno, dn. 24.09.2015 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015, nazwa zadania: „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE  informuje, że w wyniku postępowania do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
WILD LAKE GROUP PM SP. Z O.O., UL. NIKLOWA 12 a.c., 70-747 SZCZECIN, NIP: 955-222-32-86, REGON: 320479561
Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia o planowanym zakupie i w oparciu o przyjęte w nim kryteria oceny ofert (100% cena) uzyskała największą liczbę punktów -  100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.

Strona 7 z 18

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl