slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU GP.EE.ZP.271.1.3.2015

Platerów 25.09.2015r.

GP.EE.ZP.271.1.3.2015

Nazwa Zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica: 3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.1.2015

Nazwa zadania: „Warsztaty ekologiczne – Wysypisko sztuki”.GMINA PLATERÓW informuje, że w wyniku postępowania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

Lp.

Przedmiot

Ilość

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Punktacja

1.

Honorarium dla prowadzącego „Warsztaty fusingu”

30h

Szklana Pracownia
Lidia Kostrzyńska

Choszczowe 49
07-230 Zabrodzie

100,00 pkt
2.

Honorarium dla prowadzącego warsztaty „Batik – woskiem malowane” 20h

Magdalena Gackiewicz

ul. Wysoka 70b/30
17-300 Siemiatycze

100,00 pkt
3.

Zakup materiałów na „Warsztaty fusingu” 1 zestaw Szklana Pracownia
Lidia Kostrzyńska

Choszczowe 49
07-230 Zabrodzie

100,00 pkt
4.

Zakup materiałów na „Warsztaty filcowania” 1 zestaw Pracownia Artystyczna Samograj
Agnieszka Jackowiak

ul. Cybulskiego 14/3
60-247 Poznań

100,00 pkt
5.

Zakup materiałów na warsztaty „Batik – woskiem malowane” 1 zestaw Magdalena Gackiewicz ul. Wysoka 70b/30
17-300 Siemiatycze

100,00 pkt
6.

Zakup materiałów na „Warsztaty witrażowe” 1 zestaw Magdalena Gackiewicz ul. Wysoka 70b/30
17-300 Siemiatycze

100,00 pkt
7.

Zakup materiałów na warsztaty „Eko torba jest na czasie” 1 zestaw Magdalena Gackiewicz ul. Wysoka 70b/30
17-300 Siemiatycze

100,00 pkt
8.

Zakup materiałów na „Warsztaty ceramiczne” 1 zestaw CERAMIQ – Agnieszka Barnat ul. Chełmska 21/30
00-724 Warszawa

100,00 pkt
9.

Zakup laptopa 1 szt. DATA PROJEKT
Łukasz Korbut

ul. Rynek 18
08-200 Łosice

100,00 pkt
10.

Zakup tablicy – parawanu modułowego 2szt. DATA PROJEKT
Łukasz Korbut

ul. Rynek 18
08-200 Łosice

100,00 pktPrzedmiotowe oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są zgodne z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i w oparciu o przyjęte w nim kryteria oceny ofert (100% cena) uzyskały największą liczbę punktów - 100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert, w poszczególnych częściach zamówienia.

Z Wykonawcami tymi zostaną podpisane umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko                     Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko               Katarzyna Kowalczuk
tel.                                 83  357 - 84 - 89       
fax.                                83  357 - 84 - 47       
w terminach                    w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

____________________________________

Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl