slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo projekt aktywizacji

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PLATEROWIE
 
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
NA UMOWĘ ZLECENIE

 

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko PSYCHOLOGA

logo projekt aktywizacji

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PLATEROWIE

 

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
NA UMOWĘ ZLECENIE

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

G.6845.1. 2011

Platerów dn. 27.05.2011 r.

 
 
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

 

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35,  art. 37 ust. 4  ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

G. 7145.5.2011

Platerów dn. 27.05.2011 r

 

 
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 
WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

logo kapital ludzki i efs

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.

Strona 25 z 30

ASF

harmonogram

button zpo

button mapa

button mikroporady

baner asi

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl