slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYBORY ŁAWNIKÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z  2011 nr 121 poz. 693)  

Platerów dn. 24.04.2015 r

G. 7145.4.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r.  poz. 518 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r.         

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

Platerów 07.04.2015 r.

G. 6825.1.2015

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że gmina PLATERÓ'W zamierza uzyskać tytuł własności do niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa – mienie gromadzkie:

Platerów dn. 18.09.2014 r

G. 7145.5.2014

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

 Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

Strona 23 z 41

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl