slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe INR.FS.ZP.271.01.2018

Numer sprawy: INR.FS.ZP.271.01.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.FS.ZP.271.01.2018, nazwa zadania: Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Platerów”. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, NIP: 496-02-49-522 zaprasza na złożeni oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Platerów:

- defibrylator – 2 szt.

- torba ratownicza – 4 szt.

- wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne o nośności od 50kN do 300 kN – 1 kpl.

- piła ratownicza do szyb – 1 szt.

- detektor napięcia – 1 szt.

- latarka akumulatorowa – 1 szt.

- zabezpieczenie poduszki kierowcy i pasażera – 2 kpl.

Szczegółowe wymagania i parametry wyżej wymienionego sprzętu zostały opisane w załączniku Nr 1 do powyższej oferty

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 26 października 2018r. do godziny 15:30

Załaczniki:

1. Pełna treść ogłoszenia

2. Szczegółowe wymagania i parametry zamawianego sprzętu – zał. nr 1

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 - zał. nr 2

4. Formularz oferty - zał. Nr 3

5. Projekt umowy – zał. nr 4

6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym - Zał. Nr 5

7. Zapytanie odnośnie postepowania z dnia 10.09.2018r.

8. Informacja o wyniku postepowania

9. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl