slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg na dzierżawę G.6845.1.2015

O G Ł O S Z E N I E


            Na podstawie art. 13, art. 25; art. 35, art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r,  poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U z 2014 r., poz. 1490 /.
OGŁASZAM !

      Pierwszy   p u b l i c z n y   p r z e t a r g  ustny  OGRANICZONY – do podatników podatku rolnego z terenu gminy Platerów ¹   na     w y d z i e r ż a w i e n i e  niezabudowanych nieruchomości  gminnych:

 

Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl