slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu INR.ONB.ZP.271.01.2016 - ZAKUP PALIWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.ONB.ZP.271.01.2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 Pzp (poniżej 209.000,00 Euro).

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
  4. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  5. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu
  7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl