slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU INR.ZP.ONiB.271.01. 2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01. 2014. Nazwa zadania: Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP.

 

1. Wzór  oferty
2. Formularz  cenowy
3. Wzór  umowy
4. Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
5. Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
7. Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym
8. SIWZ

9. Ogłoszenie o zamówieniu

10. Pytania i odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem

 

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl