slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Protokół otwarcia ofert MP. 0420. I. 3. 2014

kapital ludzki gzeas

 

MP. 0420. I. 3. 2014

                                                                                                                             Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

Protokół otwarcia ofertzłożonych w postępowaniu na dostawę sprzętu  na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” , nr sprawy MP.0420.I. 3.2014


Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia  - jest to kwota 12.950,00 zł.
Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 21 listopada 2014r. do godz. 14.00.
W dniu 21.11. 2014r. o godz. 14.30 dokonano otwarcia złożonych ofert.  W postępowaniu złożono następujące oferty :

Nr oferty

(wg daty wpływu)

Data wpłynięcia oferty

Nazwa oferenta

Proponowana cena brutto

1

10.11.2014r.

P.U.H. Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29 20-709 Lublin
14.259,39 zł

2

21.11.2014r.

DATA PROJECT Łukasz Korbut
ul. Rynek 18 08-200 łosice
12.890,00 zł

Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl