slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Protokół otwarcia ofert MP. 0420. I. 3. 2014

kapital ludzki gzeas

 

MP. 0420. I. 3. 2014

                                                                                                                             Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

Protokół otwarcia ofertzłożonych w postępowaniu na dostawę sprzętu  na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” , nr sprawy MP.0420.I. 3.2014


Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia  - jest to kwota 12.950,00 zł.
Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 21 listopada 2014r. do godz. 14.00.
W dniu 21.11. 2014r. o godz. 14.30 dokonano otwarcia złożonych ofert.  W postępowaniu złożono następujące oferty :

Nr oferty

(wg daty wpływu)

Data wpłynięcia oferty

Nazwa oferenta

Proponowana cena brutto

1

10.11.2014r.

P.U.H. Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29 20-709 Lublin
14.259,39 zł

2

21.11.2014r.

DATA PROJECT Łukasz Korbut
ul. Rynek 18 08-200 łosice
12.890,00 zł

Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl