slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GK.ZP.O.271.01.2014

Platerów, dnia 9 września 2014 roku

Sprawa nr GK.ZP.O.271.01.2014

 

Dotyczy: Postępowanie o zamówienie publiczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Platerów.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.
Ww. postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2014 r. pod numerem 255120-2014.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Ofertę najkorzystniejszą złożył następujący Wykonawca:

 

Zakład Usługowo-Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski,
ul. Parkowa 11/33, 21-500 Biała Podlaska
cena oferty brutto: 932 959,94 zł.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp. Oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena oferty brutto – 100%.

 

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl