slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wdrożenie procedury podzielonej płatności VAT

Informacja

o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy

procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

 

W trosce o zapewnienie przyjaznej współpracy, uprzejmie informujemy, że na podstawie art.108a ust 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2018r. Gmina Platerów wdrożyła model podzielonej płatności VAT.

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

Gmina Platerów i jednostki organizacyjne gminy będzie realizowała zapłaty za otrzymane faktury na specjalny utworzony przez Bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury otrzymane przez JST od podatników VAT z wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób.

Jednocześnie informujemy iż zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy do którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz JST, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT.

Podanie rachunku bankowego „prywatnego” uniemożliwi przez JST zapłatę za fakturę a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu.

Gmina Platerów informuje iż z modelu podzielonej płatności VAT zostały wyeliminowane faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej. Osoby fizyczne nie mogą korzystać z podzielonej płatności VAT. Nie mogą także korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą ale nie będące podmiotami o statusie czynnego podatnika VAT.

                                 

Skarbnik Gminy

Bożena Bartoszewska

 

Do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VATZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

2. Informacja

3. Informacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)ormacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl