slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Nabór na stanowisko Psychologa

logo projekt aktywizacji

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PLATEROWIE

 OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
NA UMOWĘ ZLECENIE

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osób na stanowisko PSYCHOLOGA

 

ZAKRES PRACY:

 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych dla 10 uczestników projektu:
  • budowy i podniesienia poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu;
  • komunikacji interpersonalnej
  • asertywności;
  • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
  • umiejętności i świadomości gospodarowania budżetem domowym;
  • planowania i podziału obowiązków w rodzinie.
 2. Prowadzenie dokumentacji zajęć, w szczególności list obecności uczestników, kart czasu pracy

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności w obszarze kompetencji społecznych
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i pracy z osobami dorosłymi
 • otwartość i komunikatywność

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • kalkulację cenową.

 

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „TRENER PRACY” w pokoju nr 3 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08 – 210 Platerów dnia 28 czerwca 2012 r. do godz. 15:00

Więcej informacji pod nr tel. 83 357-84-11

 Informujemy, iż skontaktujemy się z wybraną osobą.

 

Dziękujemy za złożenie aplikacji

 

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl