slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja dla rolników G. 3033. 2012

G. 3033. 2012

Platerów dnia 12.01.2012 r

INFORMACJA dla  ROLNIKÓW

Nastąpiła zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. nr 106, poz.622, Nr 171, poz.1016  i  nr 291, poz.1707) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)  w

T E R M I N A C H:

  • OD   O1  LUTEGO 2012 r.  do  29  LUTEGO  2012 r. -  wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 roku.
  • OD  01  SIERPNIA 2012 r.  do 31  SIERPNIA  2012 r. - wraz  z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01  lutego 2011 r. do 31 lipca 2012 roku.

 

WYPŁATA

zwrotu podatku nastąpi w 2012 roku w terminach:

-   2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie

-   1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Ponadto informuję, że obowiązuje no druk wniosku.

 

WÓJT  GMINY
Jerzy  Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl