nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

„Zdalna Szkoła”

baner komputery

Gmina Platerów, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej.

Kwota wsparcia jest powiązana z liczbą uczniów i gminie przyznano na ten cel 60 tys. zł. Wniosek został złożony na początku bieżącego miesiąca, 15 kwietnia podpisano umowę na powierzenie grantu, a zakupiony przez gminę sprzęt już nieodpłatnie przekazano do szkół.

Zakupione laptopy trafiły do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a więc do Lipna, Górek i Platerowa. Dyrektorzy szkół są zobowiązani udostępniać pozyskane laptopy uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia lub ułatwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup był możliwy, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu Zdalna Szkoła, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl