slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oddział w Łosicach w sprawie wymagań jakie musza spełniać jabłka eksportowane na terytorium Chin

Informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy platerów, że zarządzeniem wojewody nr 302 z dn.14.06.2016 r.  powołano komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym: - GRAD.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

PRODUCENTÓW OWOCÓW NA
SPOTKANIE POD TYTUŁEM

„OWOCOWY BIZNES – CZY TO SIĘ OPŁACA?”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ dnia 6 czerwca (poniedziałek) 2016 o godz.11.00
W PLATEROWIE (powiat ŁOSICE),
w  GMINNYM OŚRODKU KULTURY PRZY  UL. 3 MAJA 13

KOMUNIKAT
KOMISARZA  WYBORCZEGO
w SIEDLCACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r.

Zarządzeniem Nr 245 Wojewoda Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2016r. zarządził wybory Uzupełniające do Rady Gminy w Platerowie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 3 (Falatycze).

Datę wyborów wyznaczono na dzień 24 lipca 2016r.

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące powyższych wyborów:

Strona 14 z 36

button wybory samorzad 2018

harmonogram

button zpo

banerek portal mapowy

button mapa

button mikroporady

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl