slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zarządzenie NR 17 /2011 W sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu

Platerów dnia 29 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 /2011
Wójta Gminy Platerów
Z dnia 29 lipca 2011

 

W sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Platerów

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Platerów „ przyjętego uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010 r. zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Platerów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Platerów w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Platerów
  2. Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Platerów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  3. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Gminę Platerów, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
  4. Załącznik Nr 2 - Druk informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
  5. Załącznik Nr 3 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) – wzór
  6. Załącznik Nr 4 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl