slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ KADENCJI 2015-2019

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ KADENCJI 2015-2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzono w 23 sołectwach gminy Platerów w okresie od 3 lutego do 11 lutego br.

 

W dniu 03.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Zaborze, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Hruszew.
W dniu 04.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Myszkowice, Rusków, Nowodomki.
W dniu 05.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Platerów, Puczyce, Falatycze.
W dniu 06.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Kamianka i Michałów.
W dniu 09.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Mężenin, Mężenin - Kolonia, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia.
W dniu 10.02.br. wybory odbyły się w miejscowościach: Czuchów, Czuchów-Pieńki, Kisielew, Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia.
W dniu 11.02.br. wybory odbyły się w miejscowości Górki.

Frekwencja wyborcza przedstawia się następująco:

 1. W miejscowości Chłopków na 148 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 23 wyborców, co stanowi 16% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Chłopków wybrano: Pana Sterniczek Stanisława.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Zych Mirosława i Pana Piekarskiego Wiesława.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kazimierz Kinowski.

 2. W miejscowości Chłopków-Kolonia na 68 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 11 wyborców, co stanowi 16% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Chłopków-Kolonia wybrano ponownie: Pana Wysockiego Ryszarda.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Iwaniuk Zdzisława i Pana Pietruczuk Krzysztofa.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kazimierz Kinowski.

 3. W miejscowości Czuchów na 135 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 15 wyborców, co stanowi 11% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Czuchów wybrano ponownie: Pana Klimiuk Krzysztofa.
  - do rady Sołeckiej wybrano: Pana Michała Tołtyżewskiego i Pana Krzysztofa Antoniuka.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Zupkowicz Jadwiga.

 4. W miejscowości Czuchów-Pieńki na 118 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 15 wyborców, co stanowi 13% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Czuchów-Pieńki wybrano: Panią Justynę Wyrzykowską.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Artura Niepogodę i Pana Rafała Domańskiego.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Zupkowicz Jadwiga.

 5. W miejscowości Falatycze na 253 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 47 wyborców, co stanowi 19% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Falatycze wybrano: Panią Martynę Franczuk
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Anetę Tarasiuk i Pana Andrzeja Sikorskiego.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Hawryluk Iwona.

 6. W miejscowości Górki na 147 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 22 wyborców, co stanowi 15% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Górki wybrano ponownie: Pana Zbigniewa Prokopiuka.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Grażynę Latus i Pana Kluj Edwarda.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Tobota Euzebiusz.

 7. W miejscowości Hruszew na 152 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 47 wyborców, co stanowi 31% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Hruszew wybrano ponownie: Pana Świderskiego Roberta.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Andrzeja Lewczuka, Pana Pytel Romana, Pana Laskowskiego Mariana, Pana Marciniuk Łukasza.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Częstochowski Krzysztof.

 8. W miejscowości Hruszniew na 163 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 27 wyborców, co stanowi 17% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Hruszniew wybrano ponownie: Panią Sobieszczuk Janinę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Michaluk Marzannę i Pana Jóźwiuk Andrzeja.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Iwaniuk Lucjan.

 9. W miejscowości Hruszniew-Kolonia na 142 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 12 wyborców, co stanowi 8% osób uprawnionych do głosowania.
  Zebranie odbyło się w II turach. W czasie zebrania nie wyłoniona osoby chętnej do kandydowania na Sołtysa.. Uchwałą Rady Gminy Platerów zostanie ogłoszony kolejny termin zebrania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Do czasu wyboru nowego sołtysa obowiązki Sołtysa w Sołectwie sprawuje Sołtys poprzedniej kadencji Pani Anna Kowaluk.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Tobota Euzebiusz.

 10. W miejscowości Kamianka na 84 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 18 wyborców, co stanowi 21% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Kamianka wybrano ponownie: Panią Chwedorczuk Iwonę
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Ciołek Bernadetę i Pana Ludwiczak Daniela.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kazun Dariusz.

 11. W miejscowości Kisielew na 320 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 60 wyborców, co stanowi 19% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Kisielew wybrano ponownie: Pana Trochimiuk Macieja.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Marcina Marczuka s. Zdzisława i Pana Marcina Marczuka s. Zygmunta.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Musiolik Małgorzata.

 12. W miejscowości Lipno na 282 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 45 wyborców, co stanowi 16% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Lipno wybrano ponownie: Pana Pawluk Mariusza.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Marciniuk Henryka i Pana Wasiluk Tomasza.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Wasiluk Maciej.

 13. W miejscowości Michałów na 75 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 10 wyborców, co stanowi 13% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Michałow wybrano: Panią Boruta Barbarę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Gałeckiego Tadeusza i Pana Troć Szczepana.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kowalczyk Adam.

 14. W miejscowości Mężenin na 166 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 41 wyborców, co stanowi 25% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Mężenin wybrano ponownie: Panią Paprocką Małgorzatę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Sylwestra Częstochowskiego i Pana Andrzeja Wawryniuka.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kowalczyk Adam.

 15. W miejscowości Mężenin-Kolonia na 107 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 35 wyborców, co stanowi 33% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Mężenin-Kolonia wybrano: Pana Dmitruk Krzysztofa.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Truszkowską Annę i Pana Mikiciuk Piotra.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Kowalczyk Adam.

 16. W miejscowości Myszkowice na 99 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 27 wyborców, co stanowi 27% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Myszkowice wybrano ponownie: Panią Rabuską Ewę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Krysiuk Jolantę i Pana Michalak Arkadiusza.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Michalak Leszek.

 17. W miejscowości Nowodomki na 64 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 11 wyborców, co stanowi 17% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Nowodomki wybrano ponownie: Panią Bobryk Zofię.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Czerka Renatę i Pana Korczak Andrzeja.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Musiolik Małgorzata.

 18. W miejscowości Ostromęczyn na 204 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 35 wyborców, co stanowi 17% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Ostromęczyn wybrano: Panią Antosiuk Danutę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Agatę Klimiuk i Pana Henryka Antosiuka.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Szewczuk Urszula.

 19. W miejscowości Ostromęczyn-Kolonia na 111 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 15 wyborców, co stanowi 14% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  - na sołtysa wsi Ostromęczyn-Kolonia wybrano: Pana Sawickiego Mirosława.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Stasiuk Sławomira i Pana Bielak Waldemara.
  Uchwałą Rady Gminy Platerów zostanie ogłoszony termin ponownych wyborów do Rady Sołeckiej wsi Ostromęczyn-Kolonia z uwagi na wybór członka Rady Sołeckiej w osobie Pana Bielak Waldemara, wobec którego zastosowano zakaz prawa wybieralności na okres 3 lat liczony od miesiąca lutego 2014 roku.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Szewczuk Urszula.

 20. W miejscowości Platerów na 677 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 76 wyborców, co stanowi 11% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Platerów wybrano ponownie: Panią Kubić Urszulę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Makaruk Anetę, Panią Krykowską Danutę i Pana Wiesława Harasimiuka.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Baranow Wiktor.

 21. W miejscowości Puczyce na 257 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 13 wyborców, co stanowi 5% osób uprawnionych do głosowania.
  Z uwagi na brak wymaganej liczby osób obecnych, do przeprowadzenia wyboru Sołtysa w I turze, wyboru dokonano w II turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Puczyce wybrano ponownie: Pana Kaniewskiego Stanisława.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Wawryniuk Stanisława i Pana Markowskiego Pawła.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Wawryniuk Agata.

 22. W miejscowości Rusków na 292 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 42 wyborców, co stanowi 14% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Rusków wybrano ponownie: Panią Wróbel Agnieszkę.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Panią Klimiuk Ewę, Pana Bogusz Marka i Pana Kowalczyk Tadeusza.
  Zebraniu przewodniczyła Radna Rady Gminy Platerów, Pani Warczyk Irena.

 23. W miejscowości Zaborze  na 84 osoby uprawnione do głosowania, w wyborach wzięło udział 15 wyborców, co stanowi 18% osób uprawnionych do głosowania.
  Głosowanie odbyło się w I turze. W wyniku głosowania tajnego:
  -  na sołtysa wsi Zaborze wybrano: Pana Ilczuk Tadeusza.
  - do Rady Sołeckiej wybrano: Pana Trociewicz Jacka i Pana Tomczuk Marka.
  Zebraniu przewodniczył Radny Rady Gminy Platerów, Pan Michalak Leszek.

Najniższą frekwencję wyborczą odnotowano w miejscowości Puczyce (5%), natomiast najwyższą w miejscowości Mężenin-Kolonia (33%).

W chwili obecnej funkcję Sołtysa sprawuje: 11 mężczyzn tj. 48% i 12 kobiet tj. 52%, w tym 1 kobieta pełni obowiązki sołtysa do ponownych wyborów sołtysa. Funkcje Sołtysa po raz kolejny sprawuje 14 Sołtysów tj. 61%.

W skali gminy na 4148 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 662 osoby uprawnione do glosowania tj. 16%.


Sprawozdanie przygotowała
Rudnik Edyta
insp. ds. obsługi organów gminy
i działalności gospodarczej

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl