slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Interaktywna mapa LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" składa się obecnie z 19 gmin z województwa podlaskiego i mazowieckiego położonych po obu stronach Bugu. Tereny nadbużańskie, niezmiernie bogate krajobrazowo, przyrodniczo czy kulturowo, nieznane są jednak szerzej w Polsce. Naszym zadaniem jest promocja naszych pięknych ziem jako miejsca wypoczynku, inwestycji, spokojnego zamieszkania. Już wcześniej gminy podejmowały wspólne działania, jednak dopiero teraz pojawiła się możliwość skutecznej realizacji kompleksowych planów. Planowane działania LGD mają wyrwać społeczność z bierności wywołanej latami zaniedbań i trudną sytuacją ekonomiczną i demograficzną pogranicza. Realizacja

Pilotażowego Programu LEADER+ spowodowała ogromny wzrost aktywności społecznej, ponadto dotychczas wykonane operacje nadały nowy wymiar wspólnym działaniom. Sukcesy i dobra współpraca gmin mazowieckich i podlaskich zachęciły kolejne samorządy do złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia LGD - „Tygiel Doliny Bugu". Dzięki dobrej współpracy pod koniec 2008 roku partnerstwo powiększyło się o dalszych 7 gmin tworząc duże liczebnie i terytorialnie stowarzyszenie zaprzyjaźnionych samorządów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Jako członkowie LGD mamy wielką nadzieję, że dalsza realizacja LEADER, już w ramach PROW 2007-2013 pomoże w znaczącym stopniu powstrzymać odpływ mieszkańców, zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań, stworzyć podstawy do rozwoju tak potrzebnej przedsiębiorczości. Planowane działania mają wypromować region, otworzyć go do owocnej współpracy z krajem i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne, zintegrowane i innowacyjne działania są w stanie właściwie wykorzystać nasz lokalny potencjał, przyczyniając się do rozwoju regionalnego.

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl