slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wprowadzenie czerowej strefy ASF !!!

           W dniu 3 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 114 została opublikowana decyzja  2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Zgodnie z tą decyzją do obszaru objętego ograniczeniami została dołączona południowa część gminy Platerów (powiat łosicki, woj. mazowieckie) od linii kolejowej nr 31 (Czeremcha- Siedlce).

1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 r.DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2. Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF). Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

3. Obszary objęte ograniczeniami - mapa

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl