nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: INR.OZE.ZP.271.01.2017

logo

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015  poz. 2164 z późn. zm.) o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla dostaw lub usług

 

„Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach”

 

Numer sprawy: INR.OZE.ZP.271.01.2017

 

Dokumenty związane z postepowaniem - kliknij aby pobrać:


1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Program funkcjonalno - użytkowy.

4. Załacznik Nr 1 - Formularz oferty

5. Załacznik Nr 2 - Wykaz robót

6. Załacznik Nr 3 - Wykaz osób

7. Załacznik Nr 4 - Wzór umowy

8. Załacznik Nr 5 - Kalkulacja cenowa

9. Plik JEDZ (XML)

10. Pytania i odpowiedzi związane z postepowaniem - 10.08.2017r.

11. Informacja z sesji otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl