slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu INR.ZP.271.KO.1-1.2014

Platerów , 2014-01-08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR..ZP.271.KO.1-1.2014 .. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2014.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Pełna treść ogłoszenia,

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Wzór  oferty

4. Formularz  cenowy

5. Wzór  umowy

6. Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP

7. Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP

8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

9. Wykaz sprzętu

10.  Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym

11.  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl