„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Platerów”. - 2 postępowanie

Platerów, dnia 26 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

               Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 26.03.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Platerów”.     

Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższymi linkami:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82a094e0-a891-4f52-83e1-62d4ae54ab32

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-48524527-8dff-11eb-86b1-a64936a8669f

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08d8f440-d7e7-12cc-805c-9c0001bdc909

 

 Z poważaniem,

Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów

 

1. Informacja o wysokości przeznaczonych środków (kliknij aby pobrać)

2. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)