slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200435W w m. Chłopków-Kolonia od km 0+000 do km 0+560”

Znak sprawy: INR.271.6.2022

 

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikająć w bieżacy link

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji na temat postepowania znajdą Państwo na stronie BIP - lub klikając w poniższy link

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: ,,Zakup i dostawa laptopów i tabletu w ramach realizacji projektu grantowego pn. ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów lub po kliknięciu w poniższy link: http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=151

Informujemy iż Gmina Platerów w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy (Drażniew) od km 1+600 do km 2+590"

Wszelkie informacje i dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronach Mini Portalu PZP oraz stronie BIP Gminy - pod linkiem :http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=143

Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022

Przedmiot zamówienia:

„Zakup elektrycznego szkolnego autobusu”

Znak sprawy: INR.Z.271.4.2021

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego autobusu szkolnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SWZ, załączniku nr 4 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Strona 2 z 2

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl