slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Raport o stanie Gminy Platerów za 2023 rok.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Platerów

Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2023 - w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Platerów.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Platerów, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Termin sesji Rady Gminy Platerów zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wójt Gminy Platerów

/-/ Jerzy Garucki

 

Materiały do pobrania:

1. Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2023

2. Zgłoszenie udziału w debacie – kliknij aby pobrać

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Platerów, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE-

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Platerowie (pokój nr 11) w nieprzekraczalnym terminie

od 17 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.

 

UWAGA:

-do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

-przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

-do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

Strona 2 z 109

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl