slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 15 .2023
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 19 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Górkach
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)


Wójt Gminy Platerów zarządza, co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 16 .2023
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 19 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)
Wójt Gminy Platerów zarządza, co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie.

RAPORT O STANIE GMINY PLATERÓW ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Platerów

Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2022 - w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Końcowa sprzedaż węgla

Gmina Platerów ogłasza sprzedaż końcową węgla.

Szacunkowa ilość 30 t 

Węgiel orzech

Cena 1900 zł/t

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie .

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Strona 9 z 109

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl