slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Logo pgr

Platerów dnia, 21 października 2021 r.

Nabór do programu wsparcia dla uczniów – dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR

     Wójt Gminy Platerów informuje, że w dniach od 22 października do 29 października 2021 r. w godz. 8.00-16.00 Gmina Platerów będzie prowadzić nabór do programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.
Nabór jest skierowany do uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Platerów, których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w PGR.
W ramach Programu ww. uczniowie otrzymają komputery/laptopy/tablety z oprogramowaniem do nauki, w tym nauki zdalnej.
Kryteria uprawniające do uczestnictwa Ucznia w Programie:
1. Członek rodziny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub opiekun prawny był zatrudniony w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR (Chłopków – Kolonia, Falatycze, Hruszniew-Kolonia)
2. Uczeń zamieszkuje Gminę Platerów
3. Uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia,
sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w UG Platerów następujące dokumenty:
1. Wniosek
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia pełnoletniego potwierdzające spełnianie kryteriów uczestnictwa w projekcie – Załącznik_nr_7 – oświadczenie rodzica opiekuna prawnego , Załącznik_nr_8- oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.
3. W przypadku posiadania również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienie w PGR członka rodziny
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda rodo klauzula.
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia do programu można pobrać i wypełnić w siedzibie UG Platerów a następnie złożyć w sekretariacie (liczy się data wpływu dokumentów do UG).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


/-/ Jerzy Garucki
Wójt

 

 

 

 

 

 

 

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl