Dyżur konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach

banerek1

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają 24 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, w godzinach 9:00-12:00, na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in.: warunki i możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy unijnych.
Działając w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby podczas spotkania z konsultantem zakryć usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą).