nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja dla rolników - akcyza 2021

Platerów dnia 02.08.2021 r.

I N F O R M A C J A   !
dla  ROLNIKÓW

        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku


Wójt Gminy Platerów informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać cześć wydanych pieniędzy na olej napędowy użytkowany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:


Terminy składania wniosków do wójta:
a) od 2 sierpnia 2021r., do 31 sierpnia 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r., do 31 lipca 2021r.
Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Uwaga!
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz. U. z dn.18.12.2020 r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
W Y P Ł A T A
Producentom rolnym zwrotu  podatku akcyzowego  nastąpi w  terminie:
•   do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Informujemy, także, że zgodnie z  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. obowiązuje wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie  internetowych urzędu gminy oraz w siedzibie urzędu gminy.

WÓJT GMINY
Jerzy Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl