Mobilny punkt wsparcia ZUS

        W dniu 23 lipca 2021 r w godz. 15:20 – 17:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, gdzie pracownicy ZUS pomogą osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu wniosków o świadczenie dobry start.
Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj:
• dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
• adres e-mail
• numer telefonu
• dane dziecka (PESEL)
• nazwa i adres szkoły dziecka
• numer rachunku bankowego

Kierownik GOPS
Marcin Marczuk