slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie GP.D.271.2.2021; GP.D.271.3.2021

GP.D.271.2.2021; GP.D.271.3.2021

Platerów, dnia 24 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 24.05.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła:

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de3ae0a8-d1b5-407d-b084-50f434995305

2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140 ". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d47e5e11-a21e-4dd7-a35c-2753176c90d0

Z poważaniem

/-/ Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów

 

1. Zawiadomienie Nr 1 (kliknij aby pobrać)

2. Zawiadomienie Nr 2 (kliknij aby pobrać)

3. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew

4. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew-Kolonia

5. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew

6. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia

7. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

8. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

9. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

10. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

 

 

 

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl