nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

Dnia 29 lipca 2021r. (czwartek) kasa Urzędu Gminy w Platerowie
będzie czynna do godz. 12.00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

        W dniu 23 lipca 2021 r w godz. 15:20 – 17:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, gdzie pracownicy ZUS pomogą osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu wniosków o świadczenie dobry start.
Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj:
• dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
• adres e-mail
• numer telefonu
• dane dziecka (PESEL)
• nazwa i adres szkoły dziecka
• numer rachunku bankowego

Kierownik GOPS
Marcin Marczuk

OBWIESZCZENIE

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Platerów zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-GRADU-
Mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski należy składać w pokoju nr 11

 

Termin składania wniosków określamy w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 19 LIPCA DO 23 LIPCA 2021 R.

UWAGA:
-do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
-przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
-do czasu przeprowadzenie lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.
Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia że w związku ze złożonym wnioskiem wszczyna postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Ostromęczyn - Kolonia (kliknij aby pobrać pełną treść dokumentu)

OBWIESZCZENIE

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Platerów zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA-
Mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy w Platerowie – pokój nr 15

Strona 3 z 7

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl