Wybory sołtysów na terenie Gminy Platerów

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Platerów Nr V/34/2019 z dnia 18 stycznia 2019r r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Platerów,  informujemy, że zebrania odbędą  się w dniach 22-29 stycznia 2019r. zgodnie z harmonogramem zebrań, który jest załącznikiem do uchwały. - kliknij aby pobrać uchwałę