slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wdrożenie procedury podzielonej płatności VAT

Informacja

o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy

procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

 

W trosce o zapewnienie przyjaznej współpracy, uprzejmie informujemy, że na podstawie art.108a ust 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2018r. Gmina Platerów wdrożyła model podzielonej płatności VAT.

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

Gmina Platerów i jednostki organizacyjne gminy będzie realizowała zapłaty za otrzymane faktury na specjalny utworzony przez Bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury otrzymane przez JST od podatników VAT z wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób.

Jednocześnie informujemy iż zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy do którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz JST, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT.

Podanie rachunku bankowego „prywatnego” uniemożliwi przez JST zapłatę za fakturę a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu.

Gmina Platerów informuje iż z modelu podzielonej płatności VAT zostały wyeliminowane faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej. Osoby fizyczne nie mogą korzystać z podzielonej płatności VAT. Nie mogą także korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą ale nie będące podmiotami o statusie czynnego podatnika VAT.

                                 

Skarbnik Gminy

Bożena Bartoszewska

 

Do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VATZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

2. Informacja

3. Informacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)ormacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl