slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe

logo kapital ludzki mazowsze efs

Platerów : 29.02.2012 r.

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Adres zamawiającego: Platerów ; ul: 3 Maja 5
Kod: 08-210 Platerów  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Wykonanie tablicy pamiątkowej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

Postępowanie prowadzone jest w formie rozpoznania cenowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie tablicy informacyjnej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w miejscowości Lipno.

Budowa jest finansowana ze środków RPO WM.

Realizacja wg załączonej treści i podanych wymiarów.Logotypy podane w wersji elektronicznej na płytce.
 

Termin  wykonania nie później niż do dnia 30.03.2012 r.

  1. Wzór oferty
  2. Treść tablicy
  3. Płytka z logotypami.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl