slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

RG.0002.8.2011

Platerów, dnia 18.08.2011r.

 

 

Uprzejmie informuję,
że w dniu 30 sierpnia 2011r. (wtorek ) o godz. 10-tej
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,
z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Platerów za I półrocze 2011 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011r., w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych powadzonych przez gminę Platerów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

DK/ET

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl