nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2011 roku

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 lipca 2011 roku
w sprawie zawiadomienia strony o podjętej decyzji dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1132 położonej w obrębie Mężenin gmina Platerów.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
ZAWIADAMIA

 

strony - spadkobierców Ireny Władysławy Domańskiej i Adolfa Krescentego Domańskiego o wydaniu decyzji G. 6841.1.2011 z dnia 22.07.2011 dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy notarialnej Repertorium -A- Nr 25224)90

o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - działki budowlanej (letniskowej) oznaczonej numerem 1132 obszaru 775 m2, położonej w obrębie Mężenin Gmina Platerów.

Przedmiotowa decyzja zostanie uprawomocniona po czterdziestu dniach licząc od dnia publicznego ogłoszenia - dnia wywieszenia (22 lipca 2011 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niniejszego obwieszczenia.

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl