slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2011 roku

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 lipca 2011 roku
w sprawie zawiadomienia strony o podjętej decyzji dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1132 położonej w obrębie Mężenin gmina Platerów.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
ZAWIADAMIA

 

strony - spadkobierców Ireny Władysławy Domańskiej i Adolfa Krescentego Domańskiego o wydaniu decyzji G. 6841.1.2011 z dnia 22.07.2011 dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy notarialnej Repertorium -A- Nr 25224)90

o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - działki budowlanej (letniskowej) oznaczonej numerem 1132 obszaru 775 m2, położonej w obrębie Mężenin Gmina Platerów.

Przedmiotowa decyzja zostanie uprawomocniona po czterdziestu dniach licząc od dnia publicznego ogłoszenia - dnia wywieszenia (22 lipca 2011 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niniejszego obwieszczenia.

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl