slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
logo projekt aktywizacji

Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO

 art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami

RG.0002.8.2011

Platerów, dnia 18.08.2011r.

 

 

Uprzejmie informuję,
że w dniu 30 sierpnia 2011r. (wtorek ) o godz. 10-tej
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,
z następującym porządkiem obrad :

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 lipca 2011 roku
w sprawie zawiadomienia strony o podjętej decyzji dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1132 położonej w obrębie Mężenin gmina Platerów.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
ZAWIADAMIA

logo projekt aktywizacji


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
08-210 Platerów , ul. 3 maja 5
tel. 83 357 84 11 , fax. 83 357 84 11
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 537-164-25-63 , REGON 002300976

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

G. 6840.7.2011
Platerów dn. 30.06.2011 r.

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

Strona 3 z 6

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl