nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Laptopy dla szkół w ramach projektu Zdalna szkoła+

baner komputery

Laptopy dla szkół w ramach projektu Zdalna szkoła+

Gmina Platerów  po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W tej edycji wsparcie ma być skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do165 tysięcy złotych.

Gmina Platerów otrzymała grant w wysokości 75 000,00zł. W ramach projektu zakupiono 32 nowe laptopy i przekazano je nieodpłatnie szkołom z terenu gminy : do Szkoły Podstawowej w Górkach 11 szt., do Szkoły Podstawowej w Platerowie 11 szt., do Szkoły Podstawowej w Lipnie 5 szt. oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie – 5 szt. Sprzęt będzie użyczany uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Platerów otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00zł. Zakupiono wówczas 21 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 59 999,99zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl