slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 17 listopada 2021 r.


G.6840.3.2021.4

OGŁOSZENIE
Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM


Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00018880/8. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis-Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością –Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer a-117/1052. Uwaga: wpis ten nie dotyczy wycenianej działki. Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteki” – Brak wpisów.

       Z dniem 7 listopada 2021 r wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393), która umożliwia wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. W związku z powyższym zachodzi konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 bieżącego roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowego dokumentu tożsamości.
       Czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłaszanie pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. utrata dowodu osobistego, zgłoszenie uszkodzenia dokumentu, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania, udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych) w dniu 5 listopada 2021 r ulega skróceniu do godziny 12.00.
       Po tej godzinie załatwianie wszelkich spraw związanych z dowodem osobistym będzie niemożliwe.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Strona 9 z 79

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl