slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo lgd

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej i szkolenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Ostromęczyna , Gmina Platerów , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  -  2013.

 

Beneficjent: Gmina Platerów

Wartość całkowita :   61 415 , 49  zł.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW  24 901 , 24 zł.

Cel operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez remont i adaptację budowlaną świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostromęczyn , gmina Platerów.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez kultywowanie miejscowych tradycji.

Zakres wykonanych prac w ramach projektu:

  1. Wykonanie robót budowlanych remontowych tj:  docieplenie ścian zewnętrznych budynku,  wykonanie opaski wokół budynku.
  2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn: „Szkolenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców  Ostromęczyna , Gmina Platerów , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl