slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

logo biblioteki

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.2. NA LATA 2021-2025

Zgodnie z zasadami realizacji Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025” (Dz.U. poz. 1675)
Gmina Platerów, jako organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego informuje, że w 2021r. zostało udzielone wsparcie w wysokości :
• Samorządowe Przedszkole w Górkach –
dotacja 2.500,00zł, wkład gminy 625,00zł, razem : 3.125,00zł
• Samorządowe Przedszkole w Platerowie –
dotacja 2.500,00zł, wkład gminy 625,00zł, razem : 3.125,00zł.

Koszt całkowity zrealizowanego w 2021r. programu: 6.250,00zł, w tym otrzymana kwota wsparcia : 5.000,00zł i wkład finansowy gminy : 1.250,00zł.
Wysokość dotacji, o którą gmina mogła ubiegać się przystępując do tego programu, jest uzależniona od liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

 

foto01 foto02 foto03

foto04 foto05 foto06

 foto07 foto08 foto09

foto10 foto11 foto12

 

 

 

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl