slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

logo biblioteki

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.2. NA LATA 2021-2025

Zgodnie z zasadami realizacji Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025” (Dz.U. poz. 1675)
Gmina Platerów, jako organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego informuje, że w 2021r. zostało udzielone wsparcie w wysokości :
• Samorządowe Przedszkole w Górkach –
dotacja 2.500,00zł, wkład gminy 625,00zł, razem : 3.125,00zł
• Samorządowe Przedszkole w Platerowie –
dotacja 2.500,00zł, wkład gminy 625,00zł, razem : 3.125,00zł.

Koszt całkowity zrealizowanego w 2021r. programu: 6.250,00zł, w tym otrzymana kwota wsparcia : 5.000,00zł i wkład finansowy gminy : 1.250,00zł.
Wysokość dotacji, o którą gmina mogła ubiegać się przystępując do tego programu, jest uzależniona od liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

 

foto01 foto02 foto03

foto04 foto05 foto06

 foto07 foto08 foto09

foto10 foto11 foto12

 

 

 

 

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl