KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 7 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA  WYBORCZEGO
w SIEDLCACH

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.

 

Zgodnie z art. 178 § 2 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U . z 2017 r., poz. 15) informuję, że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Platerów mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy Platerów lub bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

 

Komisarz Wyborczy
/-/   Mirosław Onisko