Druki i wnioski

A. Zagospodarowanie przestrzenne i ewid nieruchomości.
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia / wypisu / wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym Planie zagospodarowania Gminy Platerów.

 

B. Ochrona Środowiska
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

C. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

O wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Platerów
Oświadczenie do Wniosku
     
D. Rolnictwo i ochrona gruntów Pobierz plik WORD

Pobierz plik PDF

Wniosek o ścięcie drzewa - tereny leśne  
Wniosek o ścięcie drzewa -  poza terenami leśnymi    
Wniosek o zwrot podaktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2019    ikona pdf
     
E. PODATKI     

 Deklaracja i informacje składane przez podatników - aktualne do roku 2019

1.   WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z PODATKÓW ikona pdf  
 2.  IN-1   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf ikona word 
 3.  DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf   ikona word
 4.  ZN-1
DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ikona pdf ikona word
5. ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ikona pdf ikona word
6. IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ikona pdf ikona word
7.  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ikona pdf ikona word
8.  ZR-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ikona pdf ikona word
9. ZR-2 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ikona pdf ikona word
10. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO ikona pdf ikona word
11. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ikona pdf ikona word
12. ZL-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ikona pdf ikona word
13. ZL-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
ikona pdf ikona word