Ważne dokumenty do pobrania

1.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów za rok 2014  ikona pdf
2. Strategia Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 - 2020 ikona pdf
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów ikona pdf
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów ikona pdf

Strategia Rozwoju
Gminy  Platerów
na lata  2013 - 2020