XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

 

Uprzejmie informuję,

że w dniu 8 lipca 2019 roku (środa) o godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie odbędzie się

XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

KK /ER                                                                                            

 

/-/ Kazimierz Kinowski

z-ca przewodniczącego Rady Gminy Platerów