slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca   2016r. (piątek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się
XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,

z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie  porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerów za rok 2015:
  1. wystąpienie Wójta Gminy.
  2. opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  3. opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół  w Siedlcach
  4. dyskusja
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2015.
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stopy procentowej stosowanej przy rozkładaniu na raty ceny sprzedaży nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań, zgodnie z art. 70 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja  o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

DK/KK

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl