Położenie

Gmina Platerów leży w północnej części powiatu łosickiego, który jest najbardziej wysuniętym na wschód obszarem województwa mazowieckiego.

Pod względem geograficznym Gmina Platerów położona jest na granicy Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (makroregion Nizina Południowopodlaska). Obszar gminy prawie w całości obejmuje mezoregion Wysoczyzna Siedlecka, tylko północny fragment wchodzi w skład mezoregionu Podlaski Przełom Bugu. ) Łączna długość granic gminy Platerów wynosi 79 km, z czego na rzekę Bug przypada 6 km.

Na terenie gminy występują 23 wsie  oraz tyleż samo obrębów geodezyjnych i sołectw , w których mieszka  5424 osób wg stanu na dzień 31.12.2006 r., (a 5070 osób na dzień 31.12.2015)