Podział administracyjny i ludność gminy

W skład administracyjny Gminy Platerów wchodzi 23 sołectwa. Wykaz sołectw przestawiono w poniższej tabeli

 

Tabela. Wykaz sołectw i liczba mieszkańców Gminy Platerów - dane z Urzędu Gminy Platerów

Stan aktualny na dzień 31.12.2019r.

Lp.Nazwa miejscowościLiczba ludności na dzień 31.12.2019r.
ogółem  
1. Chłopków 182    
2 Chłopków-Kolonia 60    
3 Czuchów 160    
4 Czuchów-Pieńki 141    
5 Falatycze 290    
6 Górki 182    
7 Hruszew 182    
8 Hruszniew 205    
9 Hruszniew-Kolonia 148    
10 Kamianka 92    
11 Kisielew 389    
12 Lipno 326    
13 Mężenin 205    
14 Mężenin-Kolonia 138    
15 Michałów 91    
16 Myszkowice 123    
17 Nowodomki 78    
18 Ostromęczyn 236    
19 Ostromęczyn-Kolonia 131    
20 Platerów 798    
21 Puczyce 314    
22 Rusków 349    
23 Zaborze 95    
Razem  4915