slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.


Proponowane badanie jest bezpłatne i dobrowolne.

Realizacja badania zaplanowana jest w okresie od września do grudnia 2015r.
Termin badania będzie indywidualnie ustalany z Dyrektorem szkoły.

W ramach programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie zgodę. Wszystkie badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka.

Do szkół prowadzonych przez Gminę Platerów (Szkoła Podstawowa w Lipnie, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Górkach oraz Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Platerowie) zostały przekazane indywidualne pakiety przeznaczone dla każdego ucznia klasy pierwszej.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl