slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.


Proponowane badanie jest bezpłatne i dobrowolne.

Realizacja badania zaplanowana jest w okresie od września do grudnia 2015r.
Termin badania będzie indywidualnie ustalany z Dyrektorem szkoły.

W ramach programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie zgodę. Wszystkie badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka.

Do szkół prowadzonych przez Gminę Platerów (Szkoła Podstawowa w Lipnie, Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Górkach oraz Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Platerowie) zostały przekazane indywidualne pakiety przeznaczone dla każdego ucznia klasy pierwszej.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl